pravidla hry

1.

Minimální věk účastníků je 18 let.

2.

Hry se účastníte na vlastní nebezpečí. Na potenciálně nebezpečné činnosti budete předem upozorněni a máte kdykoliv možnost odstoupit.

3.

Hry se účastní 3-5členné týmy. Pokud bys chtěl(a) hrát a nemáš nikoho do týmu, můžeš se přihlásit zde jako Beztýmník. Poté se můžeš však spojit s ostatními registrovanými Beztýmníky, abyste vytvořili tým společně.

4.

Hru hrajete za svůj tým. Proto je zakázána jakákoliv spolupráce mezi týmy. Smíte samozřejmě zavolat kamarádovi z jiného týmu "jak se máš...ještě to zvládáte...atd.", ale neměli byste mluvit o stanovištích nebo šifrách. Též je zakázáno jít v závěsu za cizím týmem.

5.

V týmu můžete mít libovolný počet přátel na telefonu - lidí, kterým můžete zavolat, abyste se dozvěděli nějaké faktické informace ("kdy se narodila Vrchlického prababička?"). Tito lidé se nepočítají do maximálního počtu 5 členů v týmu. Nesmí však pomáhat luštit šifry a nesmí se pohybovat po městě za účelem získání požadovaných informací.

6.

V rámci týmu můžete komunikovat telefonicky nebo přes internet. Naopak je zakázáno používat vysílačky - je to příliš velká výhoda pro tým a ne každý má možnost si je obstarat.

7.

Hra se skládá z blíže neurčeného počtu stanovišť. Na stanovištích můžete čekat prakticky cokoliv, konečnou fází však bude informace o poloze jednoho či více dalších stanovišť. V týmu se můžete kdykoliv rozdělit, v některých případech to bude dokonce nutné. Mějte tedy po ruce dostatečné komunikační prostředky (např. poštovní holubi - nemáte pak problémy s pokrytím a vybitými bateriemi :)

8.

Jako tým se nejprve zaregistrujte. Poté zaplaťte účastnický poplatek 250 Kč (za celý tým) na účet Velkého vozu 159453298/0600. Konstantní symbol je 558, variabilní symbol vašeho týmu se dozvíte po registraci.
Registraci týmu lze zrušit. Definitivně přihlášení se stáváte po přijetí vašeho poplatku.
Termín registrace je do 24.3.2006 24:00, termín zaplacení poplatku je do 1.4.2006 24:00
Zaplaťte raději v předstihu, bankovní převod může trvat i tři dny.

9.

Hry se zúčastní 100 prvních zaplativších týmů.

10.

Hra začíná v pátek 7.4. večer a končí v sobotu 8.4. po poledni. Přesný čas a místo se dozvíte na stránkách vašeho týmu.

11.

Pokud nebudete přímo upozorněni, není v rámci hry nutné vstupovat na soukromé pozemky nebo jiná veřejně nepřístupná místa. Pokud omylem zabloudíte někam, kam nemáte, nejlépe zabere slušná omluva a vysvětlení, že jde o hru.

12.

Na některých místech budou umístěny zprávy. Zprávy v této hře jsou v záhlaví označeny logem MatriX, stejným jako je v záhlaví této stránky. Nebudete-li přímo upozorněni, texty neoznačené logem MatriX s hrou nesouvisí, tudíž je zbytečné se snažit z nich cokoliv vyčíst.
Je-li zpráva či předmět na stanovišti ve více exemplářích, smíte si vzít právě jeden exemplář do týmu.

13.

Zprávy se nepokoušejte sníst. Mohlo by vás po nich bolet břicho.

14.

Na stanovištích se zprávami se zdržujte jen nezbytně nutnou dobu. Jednak proto, že tím ulehčujete práci ostatním hledajícím týmům, druhak proto, že by vás mohl vidět někdo cizí a zprávy sebrat či poškodit.

15.

Organizátory a jejich spolupracovníky poslouchejte, i když se vám jejich pokyny možná budou zdát neobvyklé. Prosíme, nezkoušejte na nás násilí. Cílem hry není zvítězit nad organizátory v boji :)

16.

Hra se odehrává v Praze a jejím blízkém okolí. K dopravě smíte používat pouze vlastní tělo, MHD, vlaky a linkové autobusy.

17.

Je to možná samozřejmost ale prosíme vás - chovejte se v lese jako v lese, na veřejných záchodcích jako na veřejných záchodcích, v přírodní rezervaci jako v přírodní rezervaci (takže žádné zapalování ohňů atd.)....

18.

Cílem hry je dojít na cílové stanoviště podle pravidel hry. Pořadí týmů je určeno podle vaší rychlosti. Pokud hru vzdáte před cílem, můžete do cíle dojít mimo soutěž. Po ukončení hry zde vyhlásíme vítěze a konečné pořadí.