Nápověda k šifře 1B1

Nápovědou byl maďarsko-český slovník ukrytý ve stoce u Práčské ulice.

šifra - nápověda - řešení - další šifra