Šifry a řešení

Před hrou

Vězení Azkaban

Hra začínala pobytem v Azkabanu (na ostrově Štvanice), kde bylo potřeba získat aspoň 100 bodů luštěním šifer z pěti úrovní. Po překonání této hranice tým zvládl prolomit oslabená bezpečnostní opatření pevnosti a z vězení utekl.

Útěk

Na útěku z vězení bylo potřeba proluštit se šesti lineárně uspořádanými šiframi po centru Prahy a dorazit na Jindřišskou věž, kde se dala levně získat kouzelná hůlka, protože magie zmizela a ostatní kouzelníci hůlky již nepotřebovali...

Svoboda

Po získání hůlky se týmy ocitly na svobodě. Protože všichni ostatní kouzelníci, kteří nebyli v Azkabanu, když Pandora Filchová připravila kouzelnický svět o magii, ztratili svou moc, bylo potřeba Pandoru přemoci a podle svého přesvědčení magii kouzelníkům vrátit, nebo si ji nechat pro sebe. To se dělo na 26 stanovištích po Strašnicích a Malešicích.

Portály

Skrz rozvětvenou Svobodu bylo potřeba objevit a aktivovat tři magické portály, které prozradily polohu cíle.

Cíl

V cíli došlo na závěrečnou konfrontaci s antagonistkou příběhu.

Souboje dobra a zla

Potom, co se kouzelníci osvobodili, mohli spolu svádět hromadný souboj za dobro, nebo za zlo, a získávat tak dodatečné zkušenosti nebo měnit přesvědčení.