Poděkování

Moc a moc děkujeme všem, bez nichž by Matrix nemohl být Matrixem – od konstruktivně kritických testerů, kteří s námi trávili své volné zimní večery, přes obětavé a trpělivé B-týmáky, na které jsme se mohli bez zaváhání ve všem spolehnout, i když jsme sami zrovna chybovali, až k firmám, se kterými jsme letos v nejednom případě měli milou a jedině doporučeníhodnou zkušenost. Neradi bychom zapomněli i na naše kamarády, kteří se s námi podělili o své věci i nápady.

Konkrétně děkujeme

testerům,

tedy Týmu NaPALM (Laďovi Chmelařovi, Aleně Krumlové, Pavlu Matulovi a Markétě Matulové) a dále Mírovi Brumovskému, Verče Dočkalové, Kačce Hanžlové, Tomovi Hanžlovi, Víťovi Kalovi, Lucce a Mirkovi Klimošovým, Evě Krásenské, Elišce Kristkové, Tomovi Pikálkovi, Ladě Peksové, Vaškovi Potočkovi, Michalu Rolinkovi, Pepovi Tkadlecovi a Katce Wawroszové,

B-týmu,

tj. Klárce Aldorfové, Frantovi Batystovi, Anežce Botlíkové, Verče Buzkové, Markétě Calábkové, Mišovi Červeňákovi, Verče Dočekalové, Šárce Doležalové, Oťasovi Jaškovi, Dominice Kalasové, Denče Kalousové, Karlovi Kolářovi, Andree Kolínské, Lukášovi Kripnerovi, Michalovi Křelinovi, Báře Kučrové, Lubošovi Luňákovi, Mílovi Machoňovi, Máje Markové, Barče Markové, Viktórii Matuškové, Vaškovi Mottlovi, Lence Moutelíkové, Eleně Nekorancové, Michalovi Nožičkovi, Petru Ondrejkovičovi, Janě Pačískové, Zdeňkovi Pekáčkovi, Anče Pekařové, Ladě Peksové, Martinovi Petrážovi, Michalu Plivovi, Blance Poláškové, Alence Poncarové, Honzovi Přechovi, Lucce Strmiskové, Ivovi Šmejkalovi, Miladě Šmejkalové, Pavle Šmejkalové, Tereze Šmejkalové,  Pavlu Šrámkovi, Leoně Švecové, Štefanovi Vávrovi a Zuzce Wangle,

kamarádům

Stáni Benešové za laskavé půjčení stolu na aktivitu Lektvar, Jendovi Slabému za báječné návrhy a 3D tisk stojánků na hůlky pro vítěze a Ladě Peksové za umělecké ztvárnění šifry Postavičky,

firmám a dodavatelům: