Pravidla

Pro zajištění bezpečnosti účastníků hry i fair play je potřeba dodržovat následující pravidla.

O HŘE

ZAKÁZANÉ A POVOLENÉ POSTUPY

TECHNICKÉ VYBAVENÍ DO HRY

Uvedené technické vybavení je povinné a nezbytné pro průchod týmu hrou.

ŠIFROVACÍ VYBAVENÍ DO HRY

Následující seznam se může až do zveřejnění Posledních informací před hrou měnit.

DALŠÍ DOPORUČENÉ VYBAVENÍ

DŮLEŽITÁ UPŘESNĚNÍ