Za zdí

Azkabanská ročenka

Než se po odpykaném trestu vrátíte do kouzelnického světa, nezapomeňte prolistovat tím nejdůležitějším, co se během Vaší nepřítomnosti událo. Jeden výtisk za pět srpců. Kompletní sada čísel pouhé dva galeony! Náhledy čísel prohlížejte níže.

2005

Už z počátku roku mudlovské experimenty s absurdními aparáty přesáhly rozumnou mez. Arthur Weasley z Odboru pro styk s mudly k tomu řekl: „Nejde o nic vážného, skutečně. Několik splašených aut, utržené telefonní sluchátko a pár kuchyňských robotů. Do týdne o nich nevíme.“ Jen několik hodin poté však vyšlo najevo, že mudlům byl na pomoc vyslán bystrozor Neo.

Jeho neortodoxní metody popisujeme do detailu!

2006

Aliance s mudly přetrvává – udrželi jsme ale naše tajemství? Zrada na Ministerstvu kouzel! Mudlovské pomůcky, podle všeho nazývané stroje, pronikly skrz Děravý kotel do našeho světa. Příčná ulice v plamenech. Samozvaná skupina dobrodruhů Prahory odvrátila nápor. Zavládl křehký klid.

V tomto čísle speciální obrazová příloha!

2007

Číslo z technických důvodů nevyšlo, ale na vše je možno doptat se spoluvězňů. Z archivu poznámek redaktora zcela zdarma uveřejňujeme: „Azkaban, podzemní místnost Kostka. Jsme v pasti. Neo i Prahory zavřeni zde, spolu s námi!? Co se děje venku? Čemu se to Azkaban propůjčil!?“ Naše ročenka se velice omlouvá za nedobrovolný hiatus. Dramatické dění si vyžádalo své oběti.

Důrazně však doporučujeme k přečtení prohlášení Ministerstva kouzel, ve kterém dementuje jakákoli podezření týkající se jeho účasti v souvisejících pochybných machinacích.

2008

Spojenectví s mudly končí. Bystrozor Neo pohřešován. Je kouzelnický svět zpět v rovnováze? Po čtyřech letech nevyjasněných událostí Odbor záhad uzavírá vyšetřování Odboru pro kouzelnické nehody a katastrofy. Mohli si za to mudlové sami? Rita Holoubková zadržena! Cenzura? Prahory se nechaly slyšet: „Vinu jednoznačně necítíme. Naše role byla stejně klíčová, jako role toho ztraceného bystrozora.

Jako bonus exkluzivní medailony všech členů Prahor. Vrátí se k dráze nájemných strážců? Rozhovor!

2009

Přestupný kouzelnický rok, číslo nevyšlo. Jako vždy v roce 9, všichni kouzelníci měli dovolenou, mudlové spali a vězení dostalo nové šedé tapety.

2010

Během konání Turnaje tří kouzelnických škol se hosté z Kruvalu ztratili v mudlovském světě. Pod dojmem, že nehostinné okolí je součástí soutěže, vzbudili značný poprask dříve, než je Ministerstvo kouzel dokázalo lokalizovat. Kornelius Popletal vydal pro naši ročenku exkluzivní prohlášení: „Celá aféra byla samozřejmě jen drobným nedorozuměním. Ministerstvo je více než schopno rychle a efektivně CHYTIT KAŽDÉHO, kdo se mu pokusí uniknout. Ehm. Tedy, kdo se ztratí.“ Aby před mudly levně zakrylo skutečné události, vypustilo Ministerstvo skandální historku o cestovatelích z budoucnosti a nebeských tělesech letících po Trati kolizní se Zemí.

V detailu se o ní a mudlovské naivitě dočtete na celých 127 stranách našeho letošního čísla. Plus sporné vyjádření Arthura Weaslyho!

2011

Letošní poklidný rok zpestřil světový pohár ve famfrpálu. Šokantní vítězství si zajistil Chlýftým, přestože na vítězném pódiu celou hru vzdal. Viktor Krum vzteky zlomil svůj Kulový blesk.

Pro sportovní fanoušky otiskujeme přepis komentátorských perel z celého mistrovství.

2012

„Hon na Kámen mudrců nikdy neskončil!“ hlásalo už z kraje roku celokouzelnické hnutí vedené potrhlým Jonesem z Jižní Asie, vzdáleným bratrancem Lenky Láskorádové. Nadšení ve společnosti dosáhlo takové míry, že se veškerá badatelská práce nad kouzelnickými dějinami na rok zastavila, aby neochvějně vyvažovala Tmářské pokusy o ničení archeologických památek a rýžování kamenů. „Nehoráznost,“ nechali se slyšet také majitelé skalniček.

K číslu nerostný dárek!

2013

Bouřlivé debaty o Azkabanském vězení a morálních otázkách souvisejících s užíváním mozkomorů coby strážných vyústily v pokus Ministerstva kouzel o ustavení nové pevnosti, která by mohla sloužit alespoň jako detenční zařízení pro dosud pravomocně neodsouzené. Veřejnost si mohla koncept pevnosti vyzkoušet na počátku jara tohoto roku. Ukázalo se, že systém magických klíčů, který měl zabránit únikům, je pro svůj účel příliš zábavný, přestože téměř účinný. Vězení se tedy stalo zábavním parkem, který nyní vede Fosse Humide, investor Gringottovy banky.

V příloze pro jednu osobu 50 % sleva na interaktivní návštěvu boyardového vězení!

2014

Všichni zaměstnanci Ústředí bystrozorů nenadále pohřešováni! Záchranná jednotka ustavená ze slibných nováčků, dosud nepřijatých na Ministerstvo, prošla portálem do jiné dimenze, ze které byla v ústředí nalezena magická rezidua. Nováčci se nikdy nevrátili! Kouzelnický svět se odívá do černé, zatímco na Ministerstvu se otevírá mnoho prestižních pracovních příležitostí.

Jak se zachovat při pohovorech? Průvodce nedetekovatelným lhaním součástí čísla!

2015

Kouzelnický svět objevuje krásy mudlovského! Mudlovská televize prý prospívá morálce společnosti. Někteří pamětníci se sice obávají vzpoury strojů, Ministerstvo kouzel ale naopak jako poctu této televizi vyhlašuje celoroční reality show s kamarádem Velkým bratrem. Organizovaná zábava má extrémní úspěch! Už v srpnu ale zájem prudce klesá, až je podivný experiment nahrazen mnohem zajímavějším vystoupením putujících Tučňáků.

Co s rukama po mnoha letech zahálení? Zkuste si ušít frak! Střih uvnitř ročníku.