Matrix

Kytice

Ach, vidím, vidím — je mlhy mnoho,
myšlení máme zatmělé;
potupná porážka kouká z toho,
je čas hru vzdát. Jak zbabělé!

Lépe je v mylné naději sníti,
před sebou čirou temnotu,
nežli budoucnost odhaliti,
strašlivou poznati jistotu!