Matrix

Kytice
kotvus (Seš-lost)
Chtěl bys na Matrix letos jíti,
však Tvůj tým se nebude účastniti?
Piš, siroto, piš.
Kam? Na konci zříš.


Tom Kuča orgům šifry sází,
a nám tak v týmu člověk schází.
Piš, siroto, piš.
Kam? Na konci zříš.

Máš-li vysoký index herní
a po vítězství dychtíš velmi?
Piš, siroto, piš.
Kam? Na konci zříš.

Budeš lepší než Kuča Tom?
kotvus zavináč džímejl kom

kantor Malina

Zlovolníci Mezera, Bártík, Lipták a Stenchlák z chudobince se ku startu dostaví s vlastní tabulí a křídou, na niž po zapískaní ponejprv každý stokrát napíše "Nebudu čmárati znaky ohavné do Kytice ni jiných děl národních.", a teprv pak do hry vpuštěni budou!

Pepa D.

Přátelé, k rozličným konsultacím či příznak ten či onen jest vhoden užívati či nikoliv, nemohu než odporučiti svůj spis Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache (kterýžto by též mohl některou z her inspirovati!). Kéž by neušel Vaší pozornosti! J. D.

Karel Sabina

Vážení, je mou povinností označiti protagonisty, kteří užívají pro jazyk český nevhodné znaky a příznaky, čímž ničí jinak velice oku lahodný vzhled této knihy, za zatracené budižkničemy. Tedy nikoli, že bych je toužil udávati... KS

Adalbert Kolínský

Drahý kolego Karle Jaromíre, za baráčnický spolek jenž zove se "Drtivá porážka" si dovoluji vyjádřit převeliká očekávání příjemných chvil strávených s Vaším dílem. AK v.r.

Božena N.

Přeceť však ještě prosba drobná: nemohl-li by býti v tu hru zařazen alespoň jeden splav?

Božena N.

Jakkoliv kvality práce milého přítele Karla Jaromíra ctím a uznávám, přeceť nemohu než s nepatrnou hořkostí konstatovati, že též dílo moje by jistě vhodným pro Vaše kratochvíle bylo... Arciť i křehká žena obrazným duchem vládnouti může, a jazykem českým - tím pokladem národa našeho, umně veliké příběhy opisovati! Leč dosti stesků. Díky Vám všem, kteří myšlení lidu českého tříbíte a nezdolnost jeho posilujete, jakož i pevnost přátelství, a to vše nehledě na nepohodlí své a čas promarněný! Věřte, že marno to není, dílo vaše jest potěchou mnohým srdcím! Nepoznána - as v pohodlném oděvu mužského střihu - též se k vaší kratochvíli již poněkolikáté s potěšením připojím. Budiž vám čest a sláva, ctění "orgové"! (Slovo to mi známo není, aniž ve slovníku páně Jungmannova bych jej byla nalezla, tedy se jen o jeho významu dohaduji - jistěť jest to cosi téměř božského!) Vaše B.N.