Matrix

Kytice

Pravidla

O hře

 • Hra je určena pro 2–5členné týmy účastníků starších 18 let.
 • Maximální počet týmů ve hře je 200.
 • Podmínkou účasti ve hře je registrace týmu do 4. 4. 2019 a zaplacení účastnického poplatku do 5. 4. 2019.
 • Účastnický poplatek činí 750 Kč na tým.
 • Hráči se účastní na vlastní nebezpečí. Účast ve hře mohou kdykoliv přerušit bez jakýchkoliv dalších závazků.
 • Hra probíhá na území Prahy a jejího blízkého okolí.
 • Hra začne v sobotu 13. 4. 2019 ve 14.00 a potrvá do neděle 14. 4. 2019 do 12.00.
 • Vítězem se stává tým, který projde celou hrou v nejkratším čase po započítání všech případných bonifikací a penalizací.

Zakázané a povolené postupy

Nuže - dovolím ti já,
dovolím ti z důli:
však poroučím, ať mi věrně
splníš moji vůli.
 • Hráči se smějí pohybovat pouze po vlastních nohou, případně prostředky hromadné dopravy (včetně lanovky, přívozů a městských vlaků).
 • Tým se může během hry téměř kdykoliv rozdělit, v některých případech to může výrazně urychlit jeho postup. V některých částech hry můžou být však hráči vyzváni, aby postupovali společně nebo se všichni dostavili na jedno místo.
 • Hráči mohou využít pomoci nehrajících osob, pokud se bude jednat o získání informací encyklopedické a faktické povahy („Co je to vřetánko?“, „Nevíte prosím, jestli můžu na Lítačku jet do Miletína?“). Zdroje, které poskytnou tuto informaci, se nepočítají mezi členy týmu. Nesmějí však pomáhat s řešením šifer a úkolů, nesmějí koordinovat postup týmu a nesmějí se přesouvat za účelem získání požadovaných informací.
 • Účastníci se nesmějí pokoušet získávat jakékoliv informace o hře od ostatních týmů, ani od osob mimo hru.
 • Hráči si smějí na stanovišti vyzvednout dvě kopie šifry na tým, není-li uvedeno jinak.
 • Hráči nesmějí ze stanoviště odnést poslední kopii šifry.
 • Zbývá-li na stanovišti na první pohled málo šifer, je třeba, aby hráči kontaktovali organizátory.
 • Je zakázáno zdržovat se a luštit v bezprostřední blízkosti stanoviště. Výjimkou jsou případy, kdy je luštění úlohy přítomností na stanovišti přímo podmíněno (něco musíte přímo na daném místě vidět, slyšet apod.).
 • Je zakázáno porušovat zákony a vyhlášky platné na území hry.
 • Je zakázáno upozorňovat na hru a stanoviště osoby, které nehrají.
 • Je zakázáno vyzvednout náhodně nalezenou šifru bez vyluštění té předchozí.
 • Dbejte pokynů organizátorů. Pokyny organizátorů jsou nadřazeny těmto pravidlům.

Nezbytné vybavení do hry

 • Chytrý mobilní telefon, který budete využívat ke komunikaci se Systémem.
  „Nesu si mobil googlicí.”

  Zahoď jej pryč! To googlení
  je lehčí nežli myšlení!
  Zahoď jej pryč! Ať dále jdeš,
  jestli to vyřešiti chceš.
  Ten slouží k zaznamenávání vašeho průchodu hrou a k dalším účelům. Ujistěte se, že se svým mobilním telefonem umíte:
  • přistupovat na internet (Systém, který řídí hru, je webová aplikace),
  • přečíst QR kód (v záhlaví šifer budou QR kódy),
  • zobrazit PDF dokument,
  • přehrávat audio soubory.
 • Jakékoli vybavení označené coby nezbytné v Posledních informacích před hrou.

Další doporučené vybavení

 • Výtisk Erbenovy Kytice (může být i elektronický).
 • Mapa či plán celého území hl. m. Prahy s rejstříkem ulic. Klidně si map či plánů vezměte i víc, co kdybyste se museli rozdělit. Organizátoři při plánování hry používají Mapy.cz a všechna stanoviště by na těchto mapách měla být lokalizovatelná.
 • Více chytrých telefonů do týmu, externí baterie či další výbava, která vám umožní zůstat na příjmu a on-line po celou dobu hry.
 • Vlastnictví více chytrých telefonů schopných provádět úkony popsané v sekci Nezbytné vybavení do hry může být výhodou.
 • GPS a jiné pomůcky, které vám pomohou s orientací.
 • Hráčům, kteří nemají Lítačku, se vyplatí pořízení celodenní jízdenky na MHD. Doporučujeme papírovou jízdenku. SMS jízdenka má svá omezení.
 • Plány pražské MHD, offline či online jízdní řády nebo jiné pomůcky, které vám pomohou s plánováním přesunů.
 • Čelovky, svítilny, svíčky, petrolejové lampy nebo jiná svítidla.
 • Standardní šifrovací vybavení: psací potřeby, pravítka, kružítka, úhloměry, pauzáky, fólie, fixy, izolepy, lepidla, šifrovací pomůcky, karimatky, sedátka, zimní bunda, kápézetka,…

Důležitá upozornění

 • Na šifrách se mohou vyskytovat zřetelně oddělená dodatečná pravidla, upozornění, vysvětlení, příběh a nápovědy, zpravidla uvedená kurzívou. V takových textech nehledejte šifru.
 • Je-li v šifře použit velký polský kříž, pak je použit ve variantě s písmenem CH.
 • Stanoviště a šifry jsou označeny logem hry a / nebo jinými grafickými prvky s ní spjatými.
 • Hlídačům stanovišť pokládejte nanejvýš dotazy týkající se daného stanoviště. Obvykle se jedná o ochotné pomocníky, kteří nemusejí mít o hře plný přehled, tudíž jejich odpovědi na jiné dotazy nejsou směrodatné ani závazné.