Matrix

Kytice

MATRIX

Jest jedna louka u Chuchelské dráhy,
Kol louky té řeka líně jen plyne,
Na ní se dlouhé procesí šine,
Poutníci z Brna i z matičky Prahy.

Když druhá odbije v davu vzruch cítím,
Pečeti z obálek padají na zem,
Pozornost všech se upírá rázem,
Na listy poseté rozličným kvítím.

Procesí na kopec zvolna teď míří,
Uprostřed lesa tam kostelík jest,
U něho další je důvtipu test,
Panenka s šatníkem barvy tapíří.

Pro slabé povahy šifra to není,
Panence probodat tělo i údy.
Mají nás orgové za také zrůdy?
Panny vzor nezří již kuropění.

Při cestě bestie zuřivě vrčí.
Jsi vydán na pospas divé zvěře?
Naštěstí vězní ji zamčené dveře.
Pak dojdeš ke kapli, co v stráni se krčí,

Zadání další tajemství skrývá.
Dvojice jelit nám otevře oči,
Tyl asi s Erbenem na hody skočil.
K řešení chvilka teď pouze již zbývá.

Pod kopcem získáme z pokladu zlomek,
Na píseň kostelní čekáme marně,
Nakonec ale soudíme správně,
Že uvnitř zjistíme, kde je ten domek.

Na kopec povozem, šetříme síly,
Tušíme, že ještě hodit se budou,
Spíše než jeden by zemřel zde nudou
vyčerpán padne než spočine v cíli.

Asi to byla z Las Vegas chýše
Měli tam láhve a jakous hru v kostky.
Což-li nás mají snad za výrostky?
Než Hola měli dát řešení spíše.

Pán z Kolovratu volá
Hola hej dej vody pít.
Studánka Lysinka může to být?
Vodu má, navíc je holá!

Další sled děje již bude jen kusý,
Rozprchli jsme se do rozličných směrů,
Ten kdo má ambice, tak na mou věru,
Rozdělit své síly zavčasu musí.

Pod duby číhali lapkové slavní,
Kdo loupil v stínu Kilimandžára?
Snad Krejčíř osedlal dromedára?
Vždyť je to africký kopeček hlavní!

Zadání další je pokryto slovy,
Co k nebi či na horizont míří,
Místa kde správné se dvojice kříží,
Ženou nás v sady Mikolášovy.

Dětský pláč nočním se sídliskem rozléhá,
Pár vteřin pro mne je více než dosti,
Naštěstí se toho zkušeně zhostí,
Část týmu jíž robě v kolébce uléhá.

Dvě mladé dívčiny na seslici,
Upřést nit po nás žádají.
Což vlastního vřetánka nemají?
Co ulovíme na matici?

Houf slavných reků a padouchů podlých,
Bojuje v turnaji s kříži a s kruhy,
Cílem je seřadit v zástup své druhy.
Po druhém kole si zaslouží oddych.

V to, že zde uspějem, věří i skeptici,
Vybrat tři vítěze působí snadně.
Však mysl stagnuje za noci chladné.
Tak končí pouť naše v Polednici.

Část noci trávíme v hostinci,
velké eM nad vstupem svítí,
Před chladem zde dobře skrytí,
Dumají i další jedinci.

Kartičky zkrývaly Braillovy znaky.
Nad ránem o pomoc řekli jsme si.
Co lépe pomůže při depresi,
Než vůně šířící plátěné vaky?

Pro nás Kniha zavírá se
Na plácku v Modřanské rokli,
Z noci zmrzlí, teď i zmoklí.
Napřesrok půjdeme zase!