Matrix

Kytice

Před hrou hráči mohli vyluštit Leták. Za odměnu si mohli vyzvednout gamebook a předstartovní informace několik hodin před hrou.
Ve startovní obálce na ně čekalo 5 šifer, ze kterých poskládali kytičku. Poté následovala krátká lineární část, ze šifer z počátku balady Poklad. Po třetí šifře se týmy dostaly do chaotické části, za kterou následovala další lineární část.

Kytice

Poklad

Svatební košile

Polednice

Zlatý kolovrat

Štědrý den

Holoubek

Záhořovo lože

Vodník

Vrba

Lilie

Dceřina kletba

Věštkyně