Matrix

Kytice
akcečas
příchod na 0c – Atlas rostlin, 0b – Křížovka, 0e – Květinky, 0a – Obrázky a 0d – Váza14.00
příchod na 1 – Panenka16.25
přeskočení 1 – Panenka18.25
příchod na 2 – Báseň18.55
přeskočení 2 – Báseň20.56
příchod na 3a – Nošení zlata21.04
příchod na 10 – Stránka vytržená z gamebooku22.14
příchod na 10 – Stránka vytržená z gamebooku22.14
příchod na 1 – Kartičky22.15
příchod na 2a – Lahve22.34
příchod na 4 – Německá22.34
příchod na 1 – Slova ve čtvercích22.35
přeskočení 3a – Nošení zlata23.05
vyluštění 2a – Lahve23.25
příchod na 3 – Jiří23.31