Matrix

Kytice
akcečas
příchod na 0c – Atlas rostlin, 0b – Křížovka, 0e – Květinky, 0a – Obrázky a 0d – Váza14.00
vyluštění 0 – Kytička15.35
příchod na 1 – Panenka16.01
přeskočení 1 – Panenka18.01
příchod na 2 – Báseň18.32
přeskočení 2 – Báseň20.33
příchod na 3a – Nošení zlata20.54
vyluštění 3a – Nošení zlata22.15
příchod na 2a – Lahve23.01
příchod na 4 – Německá23.01
příchod na 1 – Slova ve čtvercích23.02
vyluštění 2a – Lahve23.14
příchod na 3 – Jiří23.23
příchod na 5 – OLOL1.24
příchod na 1a – Poslech1.25
vyluštění 1a – Poslech2.02
příchod na 1a – Předení2.48
příchod na 2 – Testík2.49
vyluštění 1a – Předení3.13
příchod na 6 – Reproduktory3.57
příchod na 3 – Lejmová3.57