Matrix

Kytice
akcečas
příchod na 0c – Atlas rostlin, 0b – Křížovka, 0e – Květinky, 0a – Obrázky a 0d – Váza14.00
vyluštění 0 – Kytička15.30
příchod na 1 – Panenka15.54
příchod na 2 – Báseň17.52
přeskočení 1 – Panenka17.54
příchod na 3a – Nošení zlata18.45
vyluštění 3a – Nošení zlata20.04
příchod na 2a – Lahve20.21
příchod na 4 – Německá20.21
příchod na 1 – Slova ve čtvercích20.21
příchod na 5 – OLOL21.22
příchod na 1a – Poslech21.22
vyluštění 2a – Lahve21.33
vyluštění 1a – Poslech21.44
příchod na 3 – Jiří21.52
příchod na 1a – Předení23.39
vyluštění 1a – Předení0.55
příchod na 2 – Čtverečky3.15
příchod na 10 – Stránka vytržená z gamebooku3.16
příchod na 1 – Vysírací4.33
příchod na 3 – Frekvenčka4.33
příchod na 2 – Romantická6.03
příchod na 4 – Vrcholová9.49
příchod na 10 – Stránka vytržená z gamebooku9.49