Matrix

Kytice
akcečas
příchod na 0c – Atlas rostlin, 0b – Křížovka, 0e – Květinky, 0a – Obrázky a 0d – Váza14.00
vyluštění 0 – Kytička14.43
příchod na 1 – Panenka15.02
příchod na 2 – Báseň15.57
přeskočení 2 – Báseň17.57
příchod na 3a – Nošení zlata18.02
vyluštění 3a – Nošení zlata18.12
příchod na 2a – Lahve18.48
příchod na 4 – Německá18.48
příchod na 1 – Slova ve čtvercích18.48
vyluštění 2a – Lahve19.00
příchod na 3 – Jiří19.20
příchod na 1a – Poslech19.48
příchod na 5 – OLOL19.48
vyluštění 1a – Poslech20.07
příchod na 2 – Testík20.24
příchod na 1a – Předení20.24
příchod na 2a – Šibenice20.42
vyluštění 1a – Předení20.48
vyluštění 2a – Šibenice20.59
příchod na 10 – Stránka vytržená z gamebooku21.06
příchod na 10 – Stránka vytržená z gamebooku21.06
příchod na 1 – Kartičky21.06
příchod na 4 – Bylo nebylo21.16
příchod na 3 – Lejmová21.17
příchod na 6 – Reproduktory21.17
příchod na 2 – Romantická21.31
příchod na 2 – Čtverečky23.16
příchod na 10 – Stránka vytržená z gamebooku23.16
příchod na 4a – Loupežnická23.20
příchod na 3 – Frekvenčka1.27
příchod na 1 – Vysírací1.27
příchod na 10 – Stránka vytržená z gamebooku6.20
příchod na 4 – Vrcholová6.20
příchod na 1 – Motýlek9.22
příchod na 2 – Slovesa9.23