Matrix

Kytice
akcečas
příchod na 0c – Atlas rostlin, 0b – Křížovka, 0e – Květinky, 0a – Obrázky a 0d – Váza14.00
vyluštění 0 – Kytička15.26
příchod na 1 – Panenka15.49
příchod na 2 – Báseň16.37
příchod na 3a – Nošení zlata17.09
přeskočení 3a – Nošení zlata19.09
příchod na 2a – Lahve20.01
příchod na 4 – Německá20.01
příchod na 1 – Slova ve čtvercích20.01
příchod na 2a – Šibenice22.12
příchod na 1a – Poslech23.25
příchod na 5 – OLOL23.26
vyluštění 1a – Poslech23.38
příchod na 2 – Testík0.04
příchod na 1a – Předení0.04
vyluštění 1a – Předení0.22
příchod na 2 – Romantická1.28