Matrix

Kytice
akcečas
příchod na 0c – Atlas rostlin, 0b – Křížovka, 0e – Květinky, 0a – Obrázky a 0d – Váza14.00
vyluštění 0 – Kytička15.39
příchod na 1 – Panenka16.01
příchod na 2 – Báseň17.29
příchod na 3a – Nošení zlata18.16
vyluštění 3a – Nošení zlata19.53
příchod na 2a – Lahve20.09
příchod na 1 – Slova ve čtvercích20.10
příchod na 4 – Německá20.24
vyluštění 2a – Lahve20.49
příchod na 10 – Stránka vytržená z gamebooku21.07
příchod na 1 – Kartičky21.07
příchod na 10 – Stránka vytržená z gamebooku21.07
příchod na 3 – Jiří22.29