Matrix

Kytice
akcečas
příchod na 0c – Atlas rostlin, 0b – Křížovka, 0e – Květinky, 0a – Obrázky a 0d – Váza14.00
vyluštění 0 – Kytička15.39
příchod na 1 – Panenka16.00
příchod na 2 – Báseň17.50
přeskočení 1 – Panenka18.00
příchod na 3a – Nošení zlata18.49
vyluštění 3a – Nošení zlata19.21
příchod na 2a – Lahve19.41
příchod na 4 – Německá19.41
příchod na 1 – Slova ve čtvercích19.41
vyluštění 2a – Lahve20.07
příchod na 3 – Jiří20.23
příchod na 1a – Poslech21.21
příchod na 5 – OLOL21.21
vyluštění 1a – Poslech21.49
příchod na 2a – Šibenice22.11
příchod na 2 – Testík0.07
příchod na 1a – Předení0.07
vyluštění 1a – Předení0.19
příchod na 1 – Obdélník1.45
příchod na 3 – Lejmová2.03
příchod na 6 – Reproduktory2.04
příchod na 4a – Loupežnická6.14
příchod na 10 – Stránka vytržená z gamebooku6.18
příchod na 2 – Čtverečky6.19
vyluštění 2a – Šibenice7.10
příchod na 1 – Vysírací7.17
příchod na 3 – Frekvenčka7.17
příchod na 10 – Stránka vytržená z gamebooku7.20
příchod na 10 – Stránka vytržená z gamebooku7.20
příchod na 1 – Kartičky7.20
příchod na 2a – Šátečky10.30