Pravidla

O hře

 • Hra je určena pro 2–5členné týmy účastníků starších 18 let.
 • Maximální počet týmů ve hře je 150.
 • Podmínkou účasti ve hře je registrace týmu do 31. 7. 2021 a zaplacení účastnického poplatku do 2. 8. 2021.
 • Účastnický poplatek činí 600 Kč na tým.
 • Hráči se účastní na vlastní nebezpečí. Účast ve hře mohou kdykoliv přerušit bez jakýchkoliv dalších závazků.
 • Hra probíhá na území Prahy nebo jejího blízkého okolí.
 • Hra začne v sobotu 7. 8. 2021 ve 13.13 v severozápadní části Prahy 4 a potrvá do neděle 8. 8. 2021 do 12.00.
 • Vítězem se stává tým, který projde celou hrou v nejkratším čase.

Zakázané a povolené postupy

 • Hráči se smějí pohybovat pouze po vlastních nohou, případně prostředky hromadné dopravy (včetně lanovky, přívozů a městských vlaků).
 • Tým se může během hry téměř kdykoliv rozdělit, v některých případech to může výrazně urychlit jeho postup. V některých částech hry můžou být však hráči vyzváni, aby postupovali společně nebo se všichni dostavili na jedno místo.
 • Hráči mohou využít pomoci nehrajících osob, pokud se bude jednat o získání informací encyklopedické a faktické povahy („Kolik je odmocnina z 1764?“, „Nevíte prosím, jestli můžu na Lítačku jet do Nymburka?“). Zdroje, které poskytnou tuto informaci, se nepočítají mezi členy týmu. Nesmějí však pomáhat s řešením šifer a úkolů, nesmějí koordinovat postup týmu a nesmějí se přesouvat za účelem získání požadovaných informací.
 • Účastníci se nesmějí pokoušet získávat jakékoliv informace o hře od ostatních týmů, ani od osob mimo hru.
 • Hráči si smějí na stanovišti vyzvednout dvě kopie šifry na tým, není-li uvedeno jinak.
 • Hráči nesmějí ze stanoviště odnést poslední kopii šifry.
 • Zbývá-li na stanovišti na první pohled málo šifer, je třeba, aby hráči kontaktovali organizátory.
 • Je zakázáno zdržovat se a luštit v bezprostřední blízkosti stanoviště. Výjimkou jsou případy, kdy je luštění úlohy přítomností na stanovišti přímo podmíněno (něco musíte přímo na daném místě vidět, slyšet apod.).
 • Je zakázáno porušovat zákony a vyhlášky platné na území hry.
 • Je zakázáno upozorňovat na hru a stanoviště osoby, které nehrají.
 • Je zakázáno vyzvednout náhodně nalezenou šifru bez vyluštění té předchozí.
 • Dbejte pokynů organizátorů. Pokyny organizátorů jsou nadřazeny těmto pravidlům.

Nezbytné vybavení do hry

 • Chytrý mobilní telefon, který budete využívat ke komunikaci se Systémem. Ten slouží k zaznamenávání vašeho průchodu hrou a k dalším účelům. Ujistěte se, že se svým mobilním telefonem umíte:
  • přistupovat na internet (Systém, který řídí hru, je webová aplikace),
  • přečíst QR kód,
  • zobrazit PDF dokument,
  • přehrávat audio soubory.
 • Jakékoli vybavení označené coby nezbytné v Posledních informacích před hrou.

Další doporučené vybavení

 • Mapa či plán celého území hl. m. Prahy s rejstříkem ulic. Klidně si map či plánů vezměte i víc, co kdybyste se museli rozdělit. Organizátoři při plánování hry používají Mapy.cz a všechna stanoviště by na těchto mapách měla být lokalizovatelná.
 • Více chytrých telefonů do týmu, externí baterie či další výbava, která vám umožní zůstat na příjmu a on-line po celou dobu hry.
 • Vlastnictví více chytrých telefonů schopných provádět úkony popsané v sekci Nezbytné vybavení do hry může být výhodou.
 • GPS a jiné pomůcky, které vám pomohou s orientací.
 • Hráčům, kteří nemají Lítačku, se vyplatí pořízení celodenní jízdenky na MHD.
 • Plány pražské MHD, offline či online jízdní řády nebo jiné pomůcky, které vám pomohou s plánováním přesunů.
 • Čelovky, svítilny, svíčky, petrolejové lampy nebo jiná svítidla.
 • Standardní šifrovací vybavení: psací potřeby, pravítka, kružítka, úhloměry, pauzáky, fólie, fixy, izolepy, lepidla, šifrovací pomůcky, karimatky, sedátka, zimní bunda, kápézetka,…

Důležitá upozornění

 • Na šifrách se mohou vyskytovat zřetelně oddělená dodatečná pravidla, upozornění, vysvětlení, příběh a nápovědy. V takových textech nehledejte šifru.
 • Stanoviště a šifry jsou označeny logem hry a / nebo jinými grafickými prvky s ní spjatými.
 • Hlídačům stanovišť pokládejte nanejvýš dotazy týkající se daného stanoviště. Obvykle se jedná o ochotné pomocníky, kteří nemusejí mít o hře plný přehled, tudíž jejich odpovědi na jiné dotazy nejsou směrodatné ani závazné.